Manylion y penderfyniad

Managed Agency Contract Extension

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval to extend the existing managed agency contract by 12 months from 28/08/2022 to 31/08/2023 to allow Flintshire County Council to work collaboratively with Denbighshire County Council in procuring a contract that will take us beyond 2023.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac eglurodd bod y Cyngor wedi defnyddio contract fframwaith, wedi’i gaffael ar y cyd â Chyngor Sir Ddinbych, i ddarparu staff asiantaeth.

 

            Ychwanegodd y Rheolwr Corfforaethol, Pobl a Datblygu Sefydliadol fod y contract presennol yn dod i ben ym mis Awst 2022 ac roedd y cytundeb presennol yn cynnwys dewis i ymestyn y contract am flwyddyn arall. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cytuno ar estyniad o’r contract asiantaeth a reolir o 12 mis o 28/08/22 i 31/08/23; a

 

(b)       Ail-dendro’r gwasanaeth yn 2023 i ganiatáu digon o amser i Gyngor Sir y Fflint, mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Ddinbych, gaffael contract newydd.

Awdur yr adroddiad: Sharon Carney

Dyddiad cyhoeddi: 05/08/2022

Dyddiad y penderfyniad: 14/06/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/06/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 23/06/2022

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •