Manylion y penderfyniad

Appointment of a Lay Person to the Governance and Audit Committee

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To update Members on the appointment of an additional lay person to the Governance and Audit Committee

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau yngl?n â phenodi lleygwr ychwanegol i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.  Darparodd wybodaeth gefndir a dywedodd yr amlinellir yr angen i benodi lleygwr yn yr adroddiad.  Atodwyd portread o’r ymgeisydd i’r adroddiad er gwybodaeth.

 

Siaradodd y Cynghorydd Bernie Attridge o blaid yr enwebiad a chynigiodd yr argymhelliad, ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Billy Mullin.

 

PENDERFYNWYD:

 

Penodi Brian Harvey i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio tan 31 Rhagfyr 2027

Awdur yr adroddiad: Gareth Owens

Dyddiad cyhoeddi: 17/04/2023

Dyddiad y penderfyniad: 24/05/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/05/2022 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: