Manylion y penderfyniad

National Collaborative Arrangements for Welsh (local authority) Adoption and Fostering services

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To seek agreement to sign the Joint Committee Agreement for the proposed Joint Committee

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) adroddiad i geisio cytundeb i arwyddo’r Cytundeb Cydbwyllgor ar gyfer y Cydbwyllgor arfaethedig.  Darparodd wybodaeth gefndir a chyd-destun, a dweud bod y Cytundeb yn egluro rolau a chyfrifoldebau ar gyfer cynnal a chyflawni swyddogaethau cenedlaethol a oedd yn cynorthwyo a galluogi’r awdurdod lleol i gyflawni cyfrifoldebau mabwysiadu a maethu.  Atodwyd copi o’r Cytundeb Cydbwyllgor i’r adroddiad.

 

Wrth ymateb i’r sylwadau a wnaed gan y Cynghorydd Richard Jones, cytunodd y Prif Swyddog fod gofalwyr sy’n berthnasau yn rhan annatod o wasanaethau maethu’r Cyngor, a’u bod yn cael eu cefnogi’n llawn fel aelodau o’r teulu. 

 

Wrth gynnig yr argymhellion yn yr adroddiad, diolchodd y Cynghorydd Bernie Attridge i Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Prif Swyddog a’i dîm am eu gwaith a’u hymroddiad i ddarparu gwasanaethau mabwysiadu a maethu.  Eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorydd Christine Jones.

 

Talodd Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol, y Cynghorydd Ian Roberts a’r Cynghorydd Paul Cunningham deyrnged i wasanaeth mabwysiadu a maethu’r Cyngor a Gwasanaethau Cymdeithasol Plant.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r trefniadau llywodraethu newydd a sefydlwyd drwy’r

Cytundeb Cydbwyllgor ar gyfer y Gwasanaeth Mabwysiadu

Cenedlaethol a Maethu Cymru; a

 

(b)       Bod adroddiad blynyddol am y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a darpariaeth gwasanaethau rhanbarthol a lleol, yn cael ei gyflwyno i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, fel rhan o oruchwyliaeth llywodraeth leol. 

 

Awdur yr adroddiad: Emma Cater

Dyddiad cyhoeddi: 17/04/2023

Dyddiad y penderfyniad: 24/05/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/05/2022 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: