Manylion y penderfyniad

Petitions received at Council

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform Council of the outcomes of petitions which have been submitted over the past year.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog adroddiad i hysbysu’r Cyngor am ganlyniadau deisebau a oedd wedi eu cyflwyno dros y flwyddyn ddiwethaf.  Dywedodd fod un ddeiseb wedi ei chyflwyno yn y Cyngor yn ystod 2020/21, ar 25 Mai 2021, a nodwyd yn yr adroddiad.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Bernie Attridge yr argymhellion, ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Richard Jones. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.

 

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 17/04/2023

Dyddiad y penderfyniad: 24/05/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/05/2022 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: