Manylion y penderfyniad

Schedule of Meetings 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To approve the draft schedule of meetings for 2022/23.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) yr amserlen o gyfarfodydd ar gyfer 2022/23 yn dilyn ymgynghoriad.   Dyluniwyd yr Amserlen Gyfarfodydd bob blwyddyn yn seiliedig ar gylchoedd cyfarfod rheolaidd, diwrnodau cyfarfod rheolaidd pan fo’n bosibl, a chydag ymgysylltu helaeth er mwyn sicrhau nad oedd ymrwymiadau adrodd a / neu gyfarfodydd yn gwrthdaro.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Bernie Attridge yr argymhellion, ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd David Healey.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r amserlen ddrafft o gyfarfodydd ar gyfer 2022/23, fel y’i hatodwyd i’r adroddiad.

 

Awdur yr adroddiad: Nicola Gittins

Dyddiad cyhoeddi: 17/04/2023

Dyddiad y penderfyniad: 24/05/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/05/2022 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: