Manylion y penderfyniad

School Admission Arrangements 2023/24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To advise on the outcome of the statutory consultation exercise on the admission arrangements for 2023/24 and to recommend approval.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad a oedd yn cynghori ar ganlyniad yr ymarfer ymgynghori statudol ar drefniadau derbyn ar gyfer 2023/24 i’w cymeradwyo.

 

Yn unol â Chod Derbyniadau Ysgol, roedd gofyn i’r awdurdod lleol gyflawni ymarfer ymgynghori statudol ar ei drefniadau derbyn ar gyfer y flwyddyn ganlynol.  Mae’n rhaid cwblhau’r ymgynghoriad erbyn 1 Mawrth a rhaid i drefniadau derbyn gael eu bennu erbyn 15 Ebrill bob blwyddyn.  Roedd ymgynghorai statudol yn cynnwys pob ysgol yn yr ardal, yr awdurdodau esgobaethol a’r awdurdodau cyfagos.

 

Roedd y trefniadau derbyn cyfredol wedi bod mewn lle ers 2003 a roedd y mwyafrif o ddewisiadau rhieni yn parhau i gael eu bodloni.  Amlinellwyd y nifer o apeliadau derbyn yn y blynyddoedd diweddar yn yr adroddiad.

 

Cynhaliwyd y broses ymgynghori rhwng 05.01.22 a 04.02.22 ac ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau.  Nid oedd unrhyw newid arfaethedig i drefniadau derbyn.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r trefniadau derbyn arfaethedig ar gyfer 2023/24.

Awdur yr adroddiad: Gill Yates

Dyddiad cyhoeddi: 15/07/2022

Dyddiad y penderfyniad: 15/03/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/03/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 24/03/2022

Accompanying Documents: