Manylion y penderfyniad

Feedback from the Ethical Liaison Meeting

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad oedd yn rhoi adborth o’r Cyfarfod Cyswllt Moesegol a gynhaliwyd ar 27 Mehefin 2022.  Dywedodd fod y cyfarfod wedi trafod a chytuno sut y dylai’r Pwyllgor Safonau weithredu ei ddyletswydd newydd i wneud sylwadau ar gydymffurfiaeth â dyletswydd yr Arweinwyr Grwpiau i hyrwyddo ymddygiad da yn ei adroddiad blynyddol.  Eglurodd y Swyddog Monitro y dylid cyfrif methu â chydymffurfio â’r ddyletswydd newydd yn achos posib’ o dorri rheolau’r Cod Ymddygiad gan Arweinydd Gr?p.  Roedd sut yr adroddai’r Pwyllgor ar lefelau cydymffurfio’n hynod bwysig.  Roedd nodiadau’r Cyfarfod Cyswllt Moesegol a gynhaliwyd ar 27 Mehefin 2022 wedi’u hatodi i’r adroddiad.

Mewn ymateb i gwestiwn gan Gill Murgatroyd yngl?n ag ymgynghori ag Arweinwyr Grwpiau, cadarnhaodd y Swyddog Monitro fod dogfennau am y broses arfaethedig wedi’u rhannu â’r holl Arweinwyr Grwpiau i roi cyfle iddynt gyfrannu ac ymateb.  Ar ôl trafod, cytunodd y Swyddog Monitro i gysylltu â’r Arweinwyr Grwpiau a oedd heb ymateb i geisio cael cadarnhad nad oedd ganddynt unrhyw sylwadau yngl?n â’r cynigion.  Dywedodd y Swyddog Monitro eto fod gan y Pwyllgor Safonau ddyletswydd i lunio Adroddiad Blynyddol o fewn 12 mis a oedd yn cynnwys sylwadau am lefelau cydymffurfio’r Arweinwyr Grwpiau.

Cynigiwyd yr argymhelliad yn yr adroddiad gan Jacqueline Guest ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Teresa Carberry.

PENDERFYNWYD:

(a)       Bod y Pwyllgor yn cyflwyno’r ddyletswydd newydd i wneud sylwadau am gydymffurfiaeth Arweinwyr Grwpiau â’u dyletswydd i hyrwyddo ymddygiad da fel y trafodwyd ac y cytunwyd yn y Cyfarfod Cyswllt Moesegol; a

(b)       Rhoi gwybod i’r Arweinwyr Grwpiau am y broses a fabwysiadwyd.

 

Awdur yr adroddiad: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew)

Dyddiad cyhoeddi: 22/12/2022

Dyddiad y penderfyniad: 05/09/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 05/09/2022 - Pwyllgor Safonau

Accompanying Documents: