Manylion y penderfyniad

Clean Energy Projects in Wales - Separate Managed Account

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynwyd yr eitem a’i thrafod.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad a chyflwyniad gan Capital Dynamics ar weithredu Cyfrif a Reolir ar Wahân ar gyfer Cronfa Bensiynau Clwyd i fuddsoddi mewn prosiectau ynni glân uniongyrchol yng Nghymru.

Awdur yr adroddiad: Sharon Thomas

Dyddiad cyhoeddi: 07/04/2022

Dyddiad y penderfyniad: 09/02/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/02/2022 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •