Manylion y penderfyniad

Section 42 Consultation of the Planning Act 2008 - HyNet North West Pipeline and Carbon Capture Storage Project

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Dirprwyo’r ymateb terfynol i Ymgynghoriad Adran 42 ar HyNet (Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Rhagarweiniol) i swyddogion gan ymgynghori ag aelodau lleol allweddol a effeithir gan lwybr y biblinell carbon deuocsid newydd arfaethedig a’r biblinell presennol, sy’n gorffen yn nherfynell nwy Y Parlwr Du.

 

Yn dilyn cyflwyno’r cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu, a ddisgwylir yn ystod haf 2022, bydd yn rhaid ymgynghori â’r Cyngor eto a bydd gofyn iddynt gynhyrchu Adroddiad ar yr Effaith Leol.  Bydd y Pwyllgor Cynllunio’n cael eu hysbysu ar y cam hwn mewn perthynas â’r cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ac yn cael cyfle i gynnig sylwadau ar y cynnig a chynnwys yr Adroddiad ar yr Effaith Leol gan y Cyngor mewn perthynas â’r cyflwyniad.

Awdur yr adroddiad: Hannah Parish

Dyddiad cyhoeddi: 10/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 02/02/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 02/02/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Accompanying Documents: