Manylion y penderfyniad

Treasury Management Strategy 2022/23 - Treasury Management Policy Statement, Practices and Schedules 2022 to 2025

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the draft Treasury Management Strategy 2022/23 for recommendation to Council.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad oedd yn cyflwyno’r Strategaeth Rheoli’r Trysorlys drafft 2022/23 ar gyfer cymeradwyaeth ac argymhelliad i’r Cyngor ar y cyd â:

 

·         Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys Drafft 2022 i 2025

·         Arferion ac Atodlenni Rheoli’r Trysorlys Drafft 2022 i 2025

 

Cafodd yr adroddiad ei ystyried yn fanwl yn y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 26 Ionawr 2022.

 

Roedd hyfforddiant i holl Aelodau’r Cyngor ar reoli’r trysorlys wedi’i ddarparu ar 8 Rhagfyr 2021. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y ddogfen ganlynol yn cael ei chymeradwyo a’i hargymell i’r Cyngor:

 

·         Strategaeth Rheoli’r Trysorlys Drafft 2022/23

·         Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys Drafft 2022 i 2025

·         Arferion ac Atodlenni Rheoli’r Trysorlys Drafft 2022 i 2025

Awdur yr adroddiad: Louise Elford

Dyddiad cyhoeddi: 13/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 15/02/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/02/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 24/02/2022

Accompanying Documents: