Manylion y penderfyniad

Treasury Management Mid-Year Review 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the draft Treasury Management Mid-Year Review for 2021/22 for recommendation to Council.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn cyflwyno’r Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys drafft ar gyfer 2021/22 i’w gymeradwyo a’i argymell i’r Cyngor.

 

            Fel sy’n ofynnol gan Reolau Gweithdrefn Ariannol y Cyngor, roedd yr adolygiad hwn wedi cael ei adrodd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 17 Tachwedd a byddai’n cael ei adrodd i’r Cyngor ar 25 Ionawr 2022.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2021/22 yn cael ei gymeradwyo a'i argymell i'r Cyngor.

Awdur yr adroddiad: Louise Elford

Dyddiad cyhoeddi: 13/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 18/01/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/01/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 27/01/2022

Accompanying Documents: