Manylion y penderfyniad

063337 - A - Erection of small luxury boarding kennels (12 units total) at Brookside, Black Mountain, Nercwys, Mold

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio,

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwyno caniatâd cynllunio, yn unol ag argymhelliad y swyddog, yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad gydag amod ychwanegol i gyflwyno a chytuno ar Fesurau Osgoi Rhesymol priodol i ddiogelu amffibiaid yn ystod unrhyw ddatblygiad ar y safle a nodyn yn adlewyrchu cyngor CNC mewn perthynas â’r angen am drwyddedau dan Reoliad 55 yn Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (fel y diwygiwyd) pe bai Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop yn cael ei ganfod yn ystod y gwaith.

Awdur yr adroddiad: Barbara Kinnear

Dyddiad cyhoeddi: 10/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 02/02/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 02/02/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Accompanying Documents: