Manylion y penderfyniad

Governance and Audit Committee Annual Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To approve the Governance and Audit Committee Annual Report 2020/21

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiad gan egluro, yn unol â dogfen arfer orau CIPFA, ‘Audit Committees – a Practical Guidance for Local Authorities 2018’, fod angen i’r Pwyllgor gael ei ddal i gyfrif gan y Cyngor am y gwaith roedd yn ymgymryd ag o.  I gefnogi hynny, diwygiwyd Cylch Gorchwyl y Pwyllgor yn 2018 i gynnwys yr angen i’r Pwyllgor baratoi adroddiad blynyddol i’r Cyngor ar ei gyflawniadau ac i ddangos ei atebolrwydd.

 

Roedd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer 2020/21 wedi’i atodi i’r adroddiad ac roedd yn darparu’r wybodaeth angenrheidiol i’r Cyngor i gwrdd â’r gofyn.

 

Rhan sylweddol o rôl y Pwyllgor oedd dangos ei atebolrwydd, a ddylai gael ei ystyried dan y tair agwedd ganlynol:

 

1.    Cefnogi atebolrwydd y Cyngor i’r Cyngor a budd-ddeiliaid

2.    Cefnogi atebolrwydd o fewn y Cyngor

3.    Dal y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i gyfrif

 

Roedd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi’i gyflwyno a’i gefnogi gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 17 Tachwedd 2021.

 

Cafodd yr argymhelliad yn yr adroddiad ei gynnig gan y Cynghorydd Chris Dolphin a’i eilio gan y Cynghorydd Mullin.

 

Diolchodd y Cynghorydd Chris Dolphin i swyddogion y Cyngor am baratoi’r adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol 2020/21 y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 05/08/2022

Dyddiad y penderfyniad: 07/12/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 07/12/2021 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: