Manylion y penderfyniad

Maes Gwern Contractual Arrangements

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform Committee of the Internal Audit review of Maes Gwern Contractual Arrangements.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) yr adroddiad am yr adolygiad Archwilio Mewnol o drefniadau contract Maes Gwern a gwybodaeth gefndir fanwl.

 

Fe ddarparodd yr Uwch Archwilydd wybodaeth am yr ystyriaethau allweddol a’r canfyddiadau a oedd wedi’u trafod â’r swyddogion perthnasol, ac fe rannodd y Rheolwr Strategaeth Tai a Datblygu newydd ddiweddariad am gynnydd gyda chamau gweithredu i fynd i’r afael â’r risgiau a nodwyd.

 

Dywedodd Sally Ellis fod yr adroddiad yn dangos defnydd da o’r gwasanaeth Archwilio Mewnol a chadarnhaodd y swyddogion y byddai’r gwaith i gyflwyno’r camau gweithredu’n cael ei adolygu yn nes ymlaen.  Mewn ymateb i gwestiynau gan Allan Rainford, rhoddodd y swyddogion sicrwydd yngl?n â chryfhau trefniadau monitro.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Geoff Collett ac Arnold Woolley.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 07/02/2022

Dyddiad y penderfyniad: 17/11/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/11/2021 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •