Manylion y penderfyniad

Draft Council Plan 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To approve the updated Part 1 for the Council Plan 2022/23 in advance of consultation with Overview and Scrutiny Committees.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac eglurodd ei fod yn dangos blaenoriaethau allweddol y Cyngor ar gyfer cyfnod y weinyddiaeth newydd o bum mlynedd.  Roedd y Cynllun i gael ei adolygu’n flynyddol.

 

Roedd Cynllun Drafft 2022/23 wedi'i adolygu a'i adnewyddu o ran ei gynnwys yn dilyn yr ymateb i'r pandemig a'r Strategaeth Adfer.  Roedd y themâu a’r blaenoriaethau yr un fath ag ar gyfer 2021/22, ond roedd rhai datblygiadau gydag is-flaenoriaethau.

 

Roedd ‘uwch-strwythur’ y Cynllun yn parhau i gyd-fynd â set o chwech o Amcanion Lles.  Roedd y chwe thema’n parhau i roi ystyriaeth tymor hir i adfer, uchelgeisiau a gwaith dros y ddwy flynedd nesaf.  Roedd yr amlinelliad o Gynllun y Cyngor ar gyfer 2022/23, yn cynnwys y chwe thema, eu blaenoriaethau a chamau gweithredu, wedi’u hatodi i’r adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cytuno ar themâu a blaenoriaethau drafft Rhan 1 Cynllun y Cyngor.

Awdur yr adroddiad: Jay Davies

Dyddiad cyhoeddi: 13/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 14/12/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/12/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 23/12/2021

Accompanying Documents: