Manylion y penderfyniad

Economic and Market Update and Investment Strategy and Manager Summary

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cadarnhaodd Mr Harkin bod gwerth asedau’r Gronfa ar ddiwedd mis Medi tua £2.4 biliwn ac roedd y Gronfa wedi perfformio’n dda yn erbyn yr holl feincnodau.  Meincnodau dosbarthiadau asedau'r Gronfa oedd yn gyrru’r perfformiad cryf, oedd dyraniad ecwiti a phortffolio dyrannu tactegol. O ystyried sefyllfa gadarnhaol y Gronfa, nid oedd yna faterion i’w hadrodd ond byddai’r portffolio yn parhau i gael ei adolygu’n rheolaidd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Ystyriodd a nododd y Pwyllgor y diweddariad.

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 04/04/2022

Dyddiad y penderfyniad: 10/11/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/11/2021 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Accompanying Documents: