Manylion y penderfyniad

Pooling Investment in Wales

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Roedd yr eitem ar y rhaglen i’w nodi ac fe ychwanegodd Mr Latham fod WPP wedi llunio adroddiad blynyddol 2020/21, gan dynnu sylw at gyflawniadau gan WPP yn ystod y flwyddyn.

 

Cadarnhaodd Mr Latham y bydd yna eitem ar y rhaglen yn y Pwyllgor Cydlywodraethau nesaf, pa unai i ymestyn contract y gweithredwr cyfredol am 2 flynedd arall neu beidio.

 

Fe ychwanegodd hefyd, fel y soniwyd gan Mrs Fielder, bod 32% o asedau’r Gronfa wedi'u cyfuno gyda’r WPP.

 

PENDERFYNWYD:

 

Ystyriodd a nododd y pwyllgor y diweddariad, yn enwedig rhaglen y Pwyllgor Cydlywodraethu ac adroddiad Blynyddol WPP.

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 04/04/2022

Dyddiad y penderfyniad: 10/11/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/11/2021 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Accompanying Documents: