Manylion y penderfyniad

Chair's Communications

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Eglurodd y Cadeirydd fod ei gyhoeddiadau wedi’u hanfon dros e-bost at bob Aelod y diwrnod blaenorol.  Mynegodd gydymdeimlad, ar ran y Cyngor, â’r Cynghorydd Sian Braun a oedd wedi colli ei thad. 

 

Fe wnaeth hefyd ddarllen llythyr gan Colin Everett yn diolch i gydweithwyr am y geiriau caredig, anrhegion a chardiau ar ôl iddo adael.

Dyddiad cyhoeddi: 05/08/2022

Dyddiad y penderfyniad: 07/12/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 07/12/2021 - Cyngor Sir y Fflint