Manylion y penderfyniad

School Modernisation – Consultation on enlargement of premises at Drury C.P. School and Penyffordd C.P. School

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval to consult on the enlargement of school premises at both Drury and Penyffordd County Primary Schools.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad sy’n ceisio cymeradwyaeth y Pwyllgor i ymgynghori drwy God Trefniadaeth Ysgolion Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ynghylch estyn dwy ysgol – Ysgol Gynradd Drury ac Ysgol Penyffordd.

 

            Mae’r cod yn nodi gofynion addasiadau rheoledig i ysgolion cymunedol, sefydledig a gwirfoddol mewn perthynas ag estyn safle ysgolion.

 

            Mae’r prosiectau buddsoddi arfaethedig yn Ysgol Gynradd Drury ac Ysgol Gynradd Penyffordd yn cyrraedd y trothwyon ar gyfer ymgynghori ynghylch cynyddu nifer y lleoedd yn yr ysgolion drwy fframwaith cyfreithiol Llywodraeth Cymru.

 

Yn Ysgol Gynradd Drury byddai nifer y lleoedd yn cynyddu i 180. Yn Ysgol Penyffordd byddai nifer y lleoedd yn cynyddu i 375.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo ymgynghoriad drwy God Trefniadaeth Ysgolion Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ynghylch estyn safleoedd Ysgol Gynradd Drury ac Ysgol Penyffordd.

Awdur yr adroddiad: Damian Hughes

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 16/11/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/11/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 25/11/2021

Accompanying Documents: