Manylion y penderfyniad

Governance and Audit Committee Annual Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To report on activities of the Committee during 2020/21.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cadeirydd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor ar gyfer 2020/21 i'w gymeradwyo cyn ei gyflwyno i'w gymeradwyo yn y Cyngor.  Wrth grynhoi’r pwyntiau allweddol, diolchodd i bob un oedd ynghlwm â chefnogi gwaith y Pwyllgor a chadarnhaodd nad oedd unrhyw feysydd pryder.

 

Cynigiwyd yr argymhelliad gan y Cynghorydd Martin White ac eiliwyd hynny gan Sally Ellis.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2020/21 yn cael ei gymeradwyo cyn ei gyflwyno i'r Cyngor i'w gymeradwyo ar 7 Rhagfyr 2021.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 07/02/2022

Dyddiad y penderfyniad: 17/11/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/11/2021 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: