Manylion y penderfyniad

Core Funding Review

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the outcomes of the Core Funding Review.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac eglurodd fod y Cyngor wedi, yn y gorffennol, darparu cyllid i rai sefydliadau trydydd sector drwy Gytundebau Cyllid Craidd.

 

            Mae’ rhan fwyaf o’r sefydliadau sy’n derbyn cyllid craidd wedi bod yn gwneud hynny ers sawl blwyddyn ac o’r herwydd mae’n bryd adolygu’r trefniadau cyllido a’u haddasrwydd i gynorthwyo’r Cyngor i gyflawni ei flaenoriaethau a’i amcanion. Dechreuodd yr adolygiad o gyllid craidd yn 2019 ac mae bellach wedi’i gwblhau. Mae canlyniadau’r adolygiad wedi’u cynnwys yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cefnogi ailenwi’r gronfa yn “Cyllid Strategol” i adlewyrchu defnydd newidiol y gronfa i gomisiynu gwasanaethau;

 

(b)       Cymeradwyo'r dyraniad cyllid a nodir yn Atodiad 3 a rhoi’r gorau i gyllido un sefydliad;

 

(c)        Bod y tanwariant presennol a’r tanwariant i’r dyfodol yn cael ei gadw i ddarparu hyblygrwydd i gefnogi’r trydydd sector, yn cynnwys gwneud taliadau untro yn ôl yr angen;

 

(d)       Cefnogi adolygiad manwl pellach o’r gronfa hon a’r Gist Gymunedol, i'w gynnal o fewn tair blynedd i sicrhau bod y ddwy ffrwd ariannu yn dal yn ymarferol wrth fodloni anghenion y Cyngor.

Awdur yr adroddiad: Fiona Mocko

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 16/11/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/11/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 25/11/2021

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •