Manylion y penderfyniad

Becoming a County of Sanctuary

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To propose that we sign-up to become a non-awarded member of City of Sanctuary.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) adroddiad i'r Cyngor ynghylch dod yn aelod heb ddyfarniad o City of Sanctuary. Roedd y rhwydwaith hwn wedi datblygu i ddod yn fudiad rhyngwladol y gallai Sir y Fflint gyfrannu ato trwy ei hanes cryf o gefnogi ffoaduriaid ac adeiladu ar lansiad Sir Noddfa Sir y Fflint yn 2018. Roedd yr argymhelliad i'r Cyngor ddod yn aelod heb ei ddyfarnu o'r mudiad yn cynrychioli ymrwymiad i ymuno â gweledigaeth a gwerthoedd y mudiad wrth weithio tuag at y wobr.

 

Wrth symud yr argymhelliad, dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts fod y gwerthoedd yn cael eu rhannu gan y Sir. Fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Christine Jones.

 

Hefyd yn siarad o blaid, mynegodd y Cynghorwyr Hilary McGuill a Chris Bithell eu balchder yng nghefnogaeth y Sir i ffoaduriaid a’r rhai sy’n ceisio noddfa.

 

Cafodd yr argymhelliad ei roi i'r bleidlais a'i gynnal.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cyngor yn dod yn aelod o'r mudiad heb ddyfarniad ac wrth wneud hynny, mae'n arwyddo gweledigaeth a gwerthoedd City of Sanctuary.

Awdur yr adroddiad: Lynne McAlpine

Dyddiad cyhoeddi: 04/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 28/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 28/09/2021 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: