Manylion y penderfyniad

Governance Update and Consultations

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Nododd Mrs McWilliam y diweddariad ac fe ychwanegodd:

-       Fel a amlinellir ar dudalen 261, gan ymateb i ymgynghoriad a gynhaliwyd ar gyfer y system rheoli costau, cymeradwyodd y Cadeirydd ac uwch swyddogion ymateb gan y Gronfa i’r ymgynghoriad gan ddefnyddio dirprwyaethau brys.

-       Roedd tudalen 248 yn dangos cyfran presenoldeb aelodau’r Pwyllgor mewn sesiynau pynciau llosg.Roedd cyfleoedd hyfforddiant pellach i’w gweld ar dudalen 265.

-       Roedd Aelodau wedi cael e-bost gan Mrs Fielder am ddigwyddiad CIPFA, a agorwyd i aelodau’r Pwyllgor eleni.Anogwyd yr Aelodau i fynychu’r sesiwn dros y we ar 8 Hydref.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn ystyried a nodi’r diweddariad.

 

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 24/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 01/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/09/2021 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Accompanying Documents: