Manylion y penderfyniad

Pan Wales Standards Conference

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad ar y paratoadau ar gyfer y Gynhadledd Safonau Cymru Gyfan fyddai’n cael ei chynnal dros y we ddiwedd Hydref/Tachwedd 2021. Pan fyddai’r dyddiad wedi’i gadarnhau, byddai cynrychiolwyr o’r Pwyllgor yn cael gwahoddiad i gymryd rhan.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig gan y Cynghorydd Arnold Woolley a’i eilio gan Jonathan Duggan-Keen.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r paratoadau ar gyfer y gynhadledd.

Awdur yr adroddiad: Gareth Owens

Dyddiad cyhoeddi: 09/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 06/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 06/09/2021 - Pwyllgor Safonau

Accompanying Documents: