Manylion y penderfyniad

Mutual Investment Model (MIM) 21st Century Schools Welsh Education Partnership – Deed of Adherence

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To explain the background and process of a proposed “Deed of Adherence” to the existing agreed Strategic Partnering Agreement (SPA) and to seek Cabinet approval to enter into the Deed of Adherence to the SPA, which facilitates the delivery of education and community facilities through the Mutual investment Model, (MIM)

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad oedd yn rhoi manylion ar y cefndir a phroses newid arfaethedig, “Gweithred Ymlyniad” i’r Cytundeb Partneriaeth Strategol presennol y cytunwyd arno.  Roedd y Cytundeb Partneriaeth Strategol yn hwyluso darparu cyfleusterau addysg a chymuned drwy Ddull Buddsoddi Cydfuddiannol Llywodraeth Cymru a cheisio cymeradwyaeth i ymuno â’r Weithred Ymlyniad.

 

            Yn ddarostyngedig i gytundeb priodol gan Gyfranogwyr Parhaus (Cynghorau Cymru a Sefydliadau Addysg Bellach) byddai’r Weithred Ymlyniad yn cael ei chwblhau gan Lywodraeth Cymru ar ddiwedd 2021.

 

PENDERFYNWYD:

 

Wrth nodi’r argymhellion isod mae’n cael ei eirio yn eithaf penodol gan Bevan Brittain, yr ymgynghorwyr cyfreithiol i Lywodraeth Cymru a WEPCo i sicrhau bod gan holl bartneriaid i’r cytundeb hwnnw set o eiriau a reoleiddir ac y cytunwyd arnynt yn ffurfiol. Mae hyn er mwyn sicrhau cysondeb ar draws y bartneriaeth, a fydd yn cyflwyno adroddiadau cymharol debyg i’w sefydliadau priodol ar neu o gwmpas yr un amser:

Bod gweithredu, darparu a pherfformio cytundeb atodol i Gytundeb Partneriaeth Strategol Partneriaeth Addysg Cymru dyddiedig 30 Medi 2020 (y “Weithred Ymlyniad”) yn cael ei gymeradwyo, fel bod y Cydbartneriaethau o ddyddiad gweithredu’r Weithred Ymlyniad i’r Cydbartneriaethau yn gallu bod ynghlwm i delerau Cytundeb Partneriaeth Strategol Partneriaeth Addysg Cymru dyddiedig 30 Medi 2020 fel parti iddo, i hwyluso darparu ystod o wasanaethau isadeiledd a darparu cyfleusterau addysg a chymuned. 

Awdur yr adroddiad: Claire Homard

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 30/09/2021

Accompanying Documents: