Manylion y penderfyniad

Mersey Dee Alliance (MDA) Economic Stimulus Package

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To note the content of the Mersey Dee Alliance Economic Stimulus Package.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Arloesi ac Adfywio adroddiad ar gefndir a chynnwys y Pecyn Ysgogi Economaidd Cynghrair Mersi A'r Ddyfrdwy a oedd yn cynrychioli cynnig i Lywodraeth Cymru a’r DU ar gyfer cyllid i ddarparu'r pum blaenoriaeth buddsoddi ar gyfer yr isranbarth. Roedd y camau nesaf i ddiffinio a blaenoriaethu'r prosiectau buddsoddi o fewn y pecyn cyn ymgysylltu â’r ddwy Lywodraeth. Mae gwaith sylweddol wedi’i gyflawni i sicrhau bod y pecyn a’r Cytundeb ar gyfer y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn cyflenwi ei gilydd heb ddyblygu.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Patrick Heesom i adroddiadau yn y dyfodol i gynnwys rhagor o wybodaeth ar oblygiadau'r cynllun ‘HyNet’ a rheoli rhyddhad ar gyfer Sir Y Fflint. Cynigiodd yr argymhelliad ac eiliwyd gan y Cynghorydd Geoff Collett.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi cynnwys y Pecyn Ysgogiad Cyllidol ac yn cefnogi ei goethder a chyflwyniad i’r Llywodraethau perthnasol.

Awdur yr adroddiad: Kara Bennett

Dyddiad cyhoeddi: 28/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 16/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/09/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Accompanying Documents: