Manylion y penderfyniad

Employment and Workforce Quarterly Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

This report covers strategic updates in addition to the quarterly workforce statistics and their analysis.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol adroddiad gwybodaeth am y gweithlu a’u dadansoddiad ar gyfer y chwarter cyntaf yn 2021/22.

 

Wrth grynhoi’r meysydd allweddol, tynnodd yr Uwch-Reolwr sylw at effaith y tueddiadau cyflogaeth sy’n newid o ganlyniad i’r pandemig a oedd yn cael eu monitro'n ofalus. Yn ogystal mae'r diweddariad yn cynnwys cynlluniau i adnewyddu'r model gwerthuso ar gyfer 2022 i ganolbwyntio yn fwy ar werthoedd a llesiant, a’r ymgyrch recriwtio sydd yn digwydd yn yr Adran Gwasanaethau Stryd a Chludiant lle’r oedd disgwyl i allu lleihau gwariant ar weithwyr asiant yn y chwarter nesaf. Yn ogystal rhannwyd wybodaeth ar y lansiad llwyddiannus y rhaglen prentisiaeth ar gyfer 2021/22.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Haydn Bateman a Geoff Collett.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi’r Adroddiad Gwybodaeth am y Gweithlu ar gyfer Chwarter 1, 2021/22 hyd 30 Mehefin 2021.

Awdur yr adroddiad: Andrew Adams

Dyddiad cyhoeddi: 28/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 16/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/09/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Accompanying Documents: