Manylion y penderfyniad

Procurement of Domestic Energy Goods and Services

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval to procure a replacement contract for the delivery of domestic energy goods and services in Flintshire.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth i gaffael darpariaeth gwasanaethau atal a chymorth wedi’u hariannu Teuluoedd yn Gyntaf am hyd at flwyddyn, yn ddibynnol ar Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo mwy o gyllid.

           

PENDERFYNWYD:

 

Bod angen ail-gaffael y Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf (ariennir gan Lywodraeth Cymru) am gyfnod o ddwy flynedd (Ebrill 2022 - Mawrth 2024) gyda’r dewis i ymestyn am flwyddyn arall os bydd angen. 

Awdur yr adroddiad: Niall Waller

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 30/09/2021

  • Restricted enclosure  
  •