Manylion y penderfyniad

Treasury Management Annual Report 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the draft Annual Treasury Management Report for 2020/21 for recommendation to Council.

Penderfyniadau:

Roedd y Cynghorydd Johnson wedi cyflwyno’r adroddiad oedd yn cynnwys Adroddiad Blynyddol Rheoli Trysorlys drafft 2020/21 a oedd ynghlwm â’r adroddiad.

 

            Fel sy’n ofynnol gan Reolau Gweithdrefn Ariannol y Cyngor, roedd yr Adroddiad Blynyddol wedi’i adolygu gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 28 Gorffennaf 2021 ble roedd swyddogion yn ymateb i gwestiynau i foddhad y Pwyllgor ac nid oedd unrhyw faterion penodol i’w dwyn i sylw’r Cabinet.

 

            Mewn newid i’r argymhelliad a argraffwyd, argymhellwyd bod yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor ar 7 Rhagfyr 2021 ar gyfer cymeradwyaeth derfynol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr Adroddiad Blynyddol Rheoli Trysorlys drafft 2020/21 yn cael ei argymell i’r Cyngor ar 7 Rhagfyr 2021 ar gyfer cymeradwyaeth derfynol.

Awdur yr adroddiad: Louise Elford

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 30/09/2021

Accompanying Documents: