Manylion y penderfyniad

Review of the Ethical Standards Framework

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro’r wybodaeth ddiweddaraf am Adolygiad y Fframwaith Safonau Moesegol sy’n cael ei gynnal gan Richard Penn ar ran Llywodraeth Cymru, fel yr adroddwyd yn y cyfarfod blaenorol.

 

Yn dilyn cyfnod ymgynghori, roedd cyfres o argymhellion wedi cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w hystyried ac ymateb iddynt yn yr hydref. Byddai unrhyw ddeddfwriaeth oedd ei hangen o ganlyniad i’r adolygiad yn cael ei phasio cyn diwedd y cyfnod llywodraeth leol hwn. Byddai’r adroddiad ac ymateb LlC yn cael ei roi ar y rhaglen gwaith i'r dyfodol ar gyfer y Pwyllgor pan fyddai wedi ei gyhoeddi.

 

Cafodd yr argymhellion yn yr adroddiad eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr Arnold Woolley a Gladys Healey.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad ac aros canlyniad yr adolygiad.

Awdur yr adroddiad: Gareth Owens

Dyddiad cyhoeddi: 09/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 06/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 06/09/2021 - Pwyllgor Safonau

Accompanying Documents: