Manylion y penderfyniad

Boundary Commission for Wales:2023 Review of Parliamentary Constituencies

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To report to Council on the process for the forthcoming review of Welsh Parliamentary constituencies.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) yr adroddiad ar y broses ar gyfer yr adolygiad ar y gweill o Etholaethau Seneddol Cymru. Darparodd wybodaeth gefndirol gan wneud sylwadau fod yna gynnydd disgwyliedig yn mynd i fod ym maint yr etholaethau lleol a bod yr adolygiad yn gyffredinol yn golygu lleihad sylweddol yn nifer yr etholaethau yng Nghymru (o 40 i 32 etholaeth). 

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig gan y Cynghorydd Ian Roberts a’i eilio gan y Cynghorydd Patrick Heesom.  Ar ôl eu rhoi i bleidlais, cymeradwywyd yr argymhelliad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y broses i gael ei ddilyn yn ystod Comisiwn Ffiniau i Gymru; 2023 Adolygiad Etholaethau Seneddol yn cael ei nodi.

 

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 11/05/2022

Dyddiad y penderfyniad: 22/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/07/2021 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: