Manylion y penderfyniad

Amendments to the Planning Code of Practice

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Dirprwy Swyddog Monitro yr adroddiad i adolygu’r Cod Ymarfer ar gyfer Cynllunio yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor a’r Cyngor yn gynharach yn y flwyddyn. Rhoddodd drosolwg o’r newidiadau a oedd wedi eu atodi i’r adroddiad, a fyddai angen cymeradwyaeth gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a Chyfansoddiad a’r Cyngor Llawn.

 

Cytunwyd ar y newidiadau canlynol er cysondeb:

 

·         Defnyddio ‘Cadeirydd’ drwy gydol y ddogfen (yn hytrach na ‘Cadeirwr’/’Cadeiryddes’)

·         Defnyddio'r un geiriad ar gyfer adrannau 5.5 a 5.8 er mwyn disgrifio Aelodau sydd ddim yn gallu cymryd rhan wrth drafod eitem yr oedd ganddynt safbwynt a bennwyd ymlaen llaw.

·         Defnyddio’r teitl cywir ar gyfer y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) yn adrannau 11 a 12.

 

Ar y sail yna, cynigiodd y Cynghorydd Gladys Healey y dylid derbyn yr argymhelliad ac eiliwyd hyn gan Mark Morgan.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r newidiadau i’r Cod Ymarfer ar gyfer Cynllunio a nodwyd yn yr atodiad i’r adroddiad, ynghyd â’r newidiadau ychwanegol a godwyd gan y Pwyllgor hwn.

Awdur yr adroddiad: Matthew Georgiou

Dyddiad cyhoeddi: 20/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 05/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 05/07/2021 - Pwyllgor Safonau

Accompanying Documents: