Manylion y penderfyniad

Childcare Sufficiency Assessment

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide an assessment of the strategic and operational response to securing sufficient, sustainable, and high quality, childcare within the County.

Penderfyniadau:

Oherwydd y gorgyffwrdd, roedd yr eitem hon wedi’i chynnwys yn y cyflwyniad blaenorol ar gyfer Blynyddoedd Cynnar.  Eglurodd y Rheolwr Gwasanaethau Cefnogi Blynyddoedd Cynnar a Theuluoedd bod yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant oedd yn adroddiad statudol yn cael ei adolygu bob blwyddyn a byddai adroddiad llawn ar gael y flwyddyn nesaf.

 

Soniodd y Cynghorydd Mackie am 27 lle gofal plant cofrestredig o’i gymharu â diwedd y flwyddyn ddiwethaf o ganlyniad i chwistrelliad o arian grantiau.

 

Cynigiwyd argymhellion yr adroddiad gan y Cynghorydd Wisinger ac eiliwyd gan y Cynghorydd Gladys Healey.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r adroddiad; a

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn cefnogi gwaith parhaus ac ymrwymiad i ddarparu’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant bob pum mlynedd a’r Adroddiad Cynnydd blynyddol.

Awdur yr adroddiad: Craig Macleod

Dyddiad cyhoeddi: 04/05/2022

Dyddiad y penderfyniad: 01/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/07/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Accompanying Documents: