Manylion y penderfyniad

Housing Rent Income

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To receive the year-end outturn for 202021 and an operational update on rent collection and current arrear levels for 2021/22.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Hughes yr adroddiad a oedd yn ddiweddariad gweithredol ar berfformiad o ran casglu incwm rhent tai ar ddiwedd blwyddyn 2020/21, yn cynnwys y sefyllfa ddiweddaraf o ran casgliadau yn 2021/22.

 

Eglurodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) bod alldro 2020/21 wedi dangos ôl-ddyledion rhent o £1.854m o gymharu â £1.815m yn y flwyddyn flaenorol – cynnydd mewn ôl-ddyledion o £39k.  Roedd y data’n gadarnhaol o’i gymharu â rhagolygon cynharach ar gyfer ôl-ddyledion rhent ar gyfer y gwasanaeth yn ystod y 12 mis diwethaf, yn arbennig ar amser pan fo’r pandemig Covid-19 wedi effeithio ar allu rhai tenantiaid i dalu eu rhent ar amser.

 

Rhoddodd hefyd wybodaeth am gyflwyniad y cynllun Seibiant Dyledion yng Nghymru a Lloegr o fis Mai 2021 sydd i'w groesau oherwydd y bydd yn rhoi cyfnod o 60 diwrnod o amddiffyniad cyfreithiol rhag eu credydwyr i denantiaid sydd ag ôl-ddyledion, yn cynnwys ôl-ddyledion rhent. Roedd yr amddiffyniadau’n cynnwys oedi’r rhan fwyaf o gamau gorfodi a chyswllt gan gredydwyr.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cefnogi'r adroddiad gan nodi'r sefyllfa diwedd blwyddyn o £1.854m perthnasol i ôl-ddyledion rhent yn 2020/21.

Awdur yr adroddiad: Lynne McAlpine

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2021

Dyddiad y penderfyniad: 13/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/07/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 22/07/2021

Accompanying Documents: