Manylion y penderfyniad

Corporate Recovery Objectives

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Adfer

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr amcanion corfforaethol sydd wedi’u diweddaru ar gyfer ail gam yr adferiad a argymhellwyd i gael eu mabwysiadu. Byddai’r rhain yn destun adolygiad trwy gydol y cyfnod adferiad.

 

Gan ymateb i gwestiwn gan y Cadeirydd, awgrymodd y Prif Weithredwr bod Crynodeb o Gynlluniau Adfer Busnes ar gyfer Gofal Cymdeithasol ac Addysg yn cael eu hystyried yng nghyfarfod mis Gorffennaf, gyda Gwasanaethau Stryd a Chludiant a Thai ac Asedau’n cael eu rhannu ym mis Awst.

 

Cafodd yr argymhelliad o fewn yr adroddiad ei gynnig gan y Cynghorydd Patrick Heesom a’i eilio gan y Cynghorydd Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cefnogi a mabwysiadu'r Amcanion Adferiad Corfforaethol.

Awdur yr adroddiad: Kara Bennett

Dyddiad cyhoeddi: 29/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 17/06/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/06/2021 - Pwyllgor Adfer

Accompanying Documents: