Manylion y penderfyniad

Terms of Reference

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Adfer

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) cylch gorchwyl y Pwyllgor, fel y cymeradwywyd gan y Cyngor.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig gan y Cynghorydd Paul Cunningham. Ar ôl ei eilio, rhoddwyd eglurhad i’r Cynghorydd Patrick Heesom am rolau rhanbarthol swyddogion.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r Cylch Gorchwyl.

Awdur yr adroddiad: Kara Bennett

Dyddiad cyhoeddi: 29/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 17/06/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/06/2021 - Pwyllgor Adfer

Accompanying Documents: