Manylion y penderfyniad

Joint funded care packages

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the implications of the lesser contribution by Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB) towards joint-funded care packages.

Penderfyniadau:

Roedd yr Uwch Reolwr - Diogelu a Chomisiynu wedi cyflwyno’r adroddiad yn amlinellu sut yr oedd y cyllid wedi’i rannu a’r gwaith a wnaed i gefnogi Pecynnau Gofal a Ariennir ar y Cyd.

 

                        Mewn ymateb i gwestiwn a godwyd gan y Cynghorydd Ellis, dywedodd yr Uwch Reolwr - Gwasanaethau Integredig ac Arweinydd Oedolion nad oedd unrhyw un yn aros yn yr ysbyty am becyn gofal oni bai eu bod angen triniaeth.   O ran unrhyw anghydfod Gofal Iechyd Parhaus (GIP) neu gytundebau cyllid o fewn y Fframwaith 2014, roedd yn ddyledus ar y Gwasanaethau Cymdeithasol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gytuno ar leoliad neu ofal a chefnogaeth gartref cyn i’r broses anghydfod ddechrau ond nid oedd yr unigolyn yn aros yn yr ysbyty.    Roedd Cyllid Gofal Iechyd Parhaus yn berthnasol ar draws y bwrdd ac er bod Gwasanaethau Oedolion yn eithaf llwyddiannus gyda chyllid, roedd Gwasanaethau Plant yn her barhaus.  Roedd yr Uwch Reolwr - Diogelu a Chomisiynu wedi cynghori bod yna 153 o achosion ar hyn o bryd ac anfonebau hwyr gyda 50 dros 60 diwrnod yn hwyr.

 

                        Cynigiodd y Cynghorydd Cunningham yr argymhellion yn yr adroddiad ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Lowe.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn cael sicrwydd o’r dull rheoli cyllideb cadarn a rhagweithiol a gymerir gan Gyngor Sir y Fflint i sicrhau bod pecynnau gofal a ariennir ar y cyd yn cael eu rheoli’n dda yn ariannol; a

 

(b)       Bod y cynllun i gyflwyno swydd Swyddog Monitro GIP, yn cael ei gefnogi gan gyllid ‘Buddsoddi i Arbed’ yn cael ei nodi.

Awdur yr adroddiad: Jane Davies

Dyddiad cyhoeddi: 04/05/2022

Dyddiad y penderfyniad: 01/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/07/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Accompanying Documents: