Manylion y penderfyniad

Economic and Market Update and Investment Strategy and Manager Summary.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Ystyriodd y Pwyllgor y diweddariad Economaidd a Marchnad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi'r diweddariad Economaidd a Marchnad.

 

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 15/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 09/06/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/06/2021 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Accompanying Documents: