Manylion y penderfyniad

Pension Administration/Communication Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyfeiriodd Mrs Williams at yr ymateb i’r ymgynghoriad ynghylch cod newydd TPR, a gylchredwyd ar wahân.Dywedodd fod y rhan fwyaf o’r adroddiad yn ymwneud ag eitemau safonol ac felly amlygodd yr eitem ychwanegol, sef yr arolwg boddhad i gyflogwyr ac aelodau sy’n gofyn am adborth ar y ddarpariaeth gwasanaeth.

 

Diolchodd Mr Hibbert i’r tîm am eu gwaith caled a’u hymdrechion, sy’n amlwg o edrych ar y canlyniadau ardderchog yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Ystyried a nodi’r diweddariad.

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 15/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 09/06/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/06/2021 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Accompanying Documents: