Manylion y penderfyniad

NEWydd Catering and Cleaning - Annual Review

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the NEWydd three year business plan (2021/22 to 2023/24) for consideration, review and endorsement.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin adroddiad oedd yn rhoi trosolwg o berfformiad Arlwyo a Glanhau NEWydd yn 2020/21 gan dynnu sylw at yr anawsterau a chyfleoedd a wynebwyd yn ystod y cyfnod hwnnw.

           

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y newidiadau a wnaed i Gynllun Busnes NEWydd a’r amcanion strategol diwygiedig ar gyfer y busnes yn cael eu cymeradwyo; a

 

(b)       Bod cyflawniadau NEWydd yn ystod y flwyddyn heriol hon yn cael eu nodi, a bod cynigion ar gyfer y cyfnod adferiad a chynlluniau’r cwmni ar gyfer twf dros y blynyddoedd i ddod yn cael eu cefnogi.

Awdur yr adroddiad: Katie Wilby

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2021

Dyddiad y penderfyniad: 15/06/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/06/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 24/06/2021

  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  •