Manylion y penderfyniad

Welsh Language Annual Monitoring Report 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To receive the Welsh Language Annual Monitoring Report 2020/21 and an overview of progress in complying with the Welsh Language Standards.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac eglurodd fod gan y Cyngor ddyletswydd statudol i gyhoeddi adroddiad blynyddol yn nodi sut y bodlonwyd Safonau’r Gymraeg. Cafodd y Safonau sydd angen eu bodloni eu nodi mewn Hysbysiad Cydymffurfio. Roeddynt yn unigryw i bob sefydliad ac roeddynt yn nodi beth oedd disgwyl i bob sefydliad ei weithredu yn Gymraeg, a’r cyfnod o amser er mwyn cydymffurfio.

 

            Rhoddodd yr adroddiad drosolwg o gynnydd y Cyngor wrth gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg gan nodi meysydd ar gyfer rhagor o gynnydd a gwelliant.

           

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod Yr Adroddiad Monitro Blynyddol yn cael ei gymeradwyo cyn ei gyhoeddi, gan nodi meysydd ar gyfer cynnydd a gwelliant pellach;

 

(b)       Cynnwys yr Adroddiad Blynyddol ar yr Iaith Gymraeg ar Raglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol; a

 

(c)        Bod y Cabinet yn derbyn adroddiad canol blwyddyn am y cynnydd a wnaed yn ystod y flwyddyn.

Awdur yr adroddiad: Fiona Mocko

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2021

Dyddiad y penderfyniad: 15/06/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/06/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 24/06/2021

Accompanying Documents: