Manylion y penderfyniad

Update on the Biodiversity Duty

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide an update on progress delivering the Section 6 Biodiversity Duty to date, the updated 2020 – 2023 plan and key areas of biodiversity work.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad oedd yn cynnwys manylion am sut roedd y Cyngor yn gwneud cynnydd wrth gyflawni ei ddyletswydd bioamrywiaeth a chadernid ecosystemau o dan Adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

 

            Rhoddwyd eglurhad o Gynllun Cyflawni Dyletswydd Bioamrywiaeth y Cyngor 2020-2023, o’r enw Cefnogi Natur yn Sir y Fflint, ac fe adolygwyd cynnydd y gweithredoedd i gyflawni amcanion, gan dynnu sylw at feysydd allweddol o waith bioamrywiaeth o fewn y Sir.

 

            Dywedodd Prif Swyddog (Cynllunio, Yr Amgylchedd a’r Economi) bod hwn yn enghraifft dda o beth y gellir ei gyflawni,  gan sôn am geisiadau grant llwyddiannus oedd wedi cael eu dyfarnu. Cafodd ei gyflwyno i Bwyllgor Trosolwg a  Chraffu yr Amgylchedd a’r Economi yr wythnos flaenorol pan gafodd ei gefnogi’n llawn.

           

            Gan ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Bithell, dywedodd y Prif Swyddog y byddai’r Cyngor yn rhoi cyngor i breswylwyr ynghylch cael gwared ar Glymog Japan, ond ni fyddai’n gorfodi pobl i gael gwared arno.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod Aelodau yn cydnabod ac yn cefnogi’r cynnydd gyda’r strategaeth bioamrywiaeth.

Awdur yr adroddiad: Tom Woodall

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2021

Dyddiad y penderfyniad: 15/06/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/06/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 24/06/2021

Accompanying Documents: