Manylion y penderfyniad

Schedule of Meetings 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To approve the draft schedule of meetings for 2021/22.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) yr amserlen o gyfarfodydd ar gyfer 2020/21 yn dilyn ymgynghoriad.  

 

Bob blwyddyn, roedd yr Amserlen o Gyfarfodydd yn cael ei dylunio yn seiliedig ar gylchoedd cyfarfod rheolaidd, diwrnodau cyfarfod rheolaidd lle bo’n bosibl, a thrwy ymgynghori’n eang i sicrhau nad oedd ymrwymiadau adrodd a/neu gyfarfodydd yn cyd-daro.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r amserlen ddrafft ar gyfer cyfarfodydd 2021/20.

 

Cafwyd toriad byr cyn ystyried yr eitemau arferol.

Awdur yr adroddiad: Nicola Gittins

Dyddiad cyhoeddi: 25/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 25/05/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 25/05/2021 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: