Manylion y penderfyniad

Review of Dispensation Procedures at Conway, Denbighshire and Wrexham Councils

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau,

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Dirprwy Swyddog Monitro adroddiad i gymharu a chyferbynnu sut yr oedd Cynghorau eraill yng Ngogledd Cymru yn prosesu ceisiadau am oddefeb. Darparodd wybodaeth gefndir a dywedodd bod yr adroddiad yn adolygu sut yr oedd Cynghorau Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam (y Cynghorau) yn delio â goddefebau. 

 

Esboniodd y Dirprwy Swyddog Monitro nad oedd unrhyw geisiadau am oddefeb wedi cael eu gwneud rhwng 2019 a 2021 yn y Cynghorau hynny ac felly roedd yr adroddiad yn manylu ar y ceisiadau diweddaraf yr oedd pob un wedi delio â nhw. Cyfeiriodd at y gweithdrefnau ar gyfer ystyried ceisiadau yn y cynghorau a dywedodd eu bod yn debyg i rai Cyngor Sir y Fflint. Adroddodd y Dirprwy Swyddog Monitro ar y ceisiadau am oddefeb a dderbyniwyd gan y cynghorau fel y manylwyd yn yr adroddiad a’r penderfyniadau a wnaed.

 

Cynigiwyd yr argymhelliad gan Jonathan Duggan-Keen ac fe’i eiliwyd gan Mark Morgan. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r prosesau a gweithdrefnau i ddelio â cheisiadau am oddefeb gan Gynghorwyr Sir a Chynghorwyr Tref a Chymuned yng Nghynghorau Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam.

 

Awdur yr adroddiad: Matthew Georgiou

Dyddiad cyhoeddi: 22/04/2022

Dyddiad y penderfyniad: 10/05/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/05/2021 - Pwyllgor Safonau

Accompanying Documents: