Manylion y penderfyniad

Approval of Costs For New Housing Scheme at Duke Street, Flint

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To approve the development of two new Social Rent homes at Duke Street Flint.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Hughes yr adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth i ddatblygu dau gartref Rhent Cymdeithasol newydd yn Duke Street, Y Fflint.

 

            Roedd yr adroddiad a’r atodiadau yn darparu gwybodaeth fanwl am y cynllun arfaethedig, gan gynnwys lleoliad, y mathau o eiddo y bwriedir eu hadeiladu, dyluniad, gosodiad a'r costau adeiladu rhagamcanol.

           

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo datblygu dau gartref Rhent Cymdeithasol newydd yn Duke Street, Y Fflint; a

 

(b)       Cymeradwyo’r benthyca darbodus gofynnol (fel y’i amlinellir yn yr adroddiad)(yn amodol ar gymeradwyaeth a gwiriad terfynol) er mwyn ariannu’r datblygiad arfaethedig yn Duke Street, Y Fflint.

Awdur yr adroddiad: Lynne McAlpine

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2021

Dyddiad y penderfyniad: 20/04/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/04/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 29/04/2021

  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  •