Manylion y penderfyniad

Graphic Design and Print Framework

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval for a new Dynamic Purchasing System framework.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad a oedd yn darparu manylion yngl?n â fframwaith caffael argraffu a dylunio presennol Sir y Fflint a rennir gyda Sir Ddinbych.

 

            Y tro diwethaf i’r fframwaith gael ei ddiweddaru oedd yn 2017, ac fe’i hadolygwyd yn 2020 pan gynigwyd System Brynu Ddeinamig.  Roedd angen i’r fframwaith presennol, er yn addas i’r diben, gael mwy o hyblygrwydd o ran cael rhagor o ddewis o ddarparwyr er mwyn sicrhau gwerth am arian.

           

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo fframwaith newydd System Brynu Ddeinamig.

Awdur yr adroddiad: Judith Stringfellow

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2021

Dyddiad y penderfyniad: 20/04/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/04/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 29/04/2021

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  
  •