Manylion y penderfyniad

Appointments of Independent Members to the Standards Committee

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To present details of the preferred candidates for the Independent Member vacancies on the Standards Committee for approval.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad ar ganlyniad y broses recriwtio ar gyfer dwy swydd wag Aelodau Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau. Yn dilyn cyfweliadau, argymhellodd yr adroddiad y dylid penodi’r ymgeisydd y ffafrir (Gill Murgatroyd) gyda’r swydd wag sy’n weddill yn cael ei hysbysebu eto.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gyflwyno a’i eilio gan y Cadeirydd a’r Cynghorydd Paul Johnson, a oedd ill dau wedi cymryd rhan yn y panel cyfweld.

 

Yn ôl cais y Cynghorydd Ian Dunbar, rhoddodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) eglurhad ar y broses ar gyfer penodi cynrychiolydd Cyngor Tref/Cymuned ar Bwyllgor Safonau’r Cyngor.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gyflwyno i’r bleidlais a’i gario.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod Gill Murgatroyd yn cael ei phenodi i’r Pwyllgor Safonau tan 31 Mawrth 2027.

Awdur yr adroddiad: Gareth Owens

Dyddiad cyhoeddi: 03/08/2021

Dyddiad y penderfyniad: 01/04/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/04/2021 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: