Manylion y penderfyniad

Recruitment of a Lay Member to the Audit Committee

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To approve the recruitment process of a Lay Member to the Audit Committee as required by the Local Government and Elections (Wales) Bill.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad ar broses recriwtio aelod lleyg ychwanegol i'r Pwyllgor Archwilio fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 

Er bod Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau’n ddiweddar na fyddai’r newid yn dod i rym tan fis Mai 2022, rhannwyd yr adroddiad ar y cam hwn er mwy rhoi amser i’r broses recriwtio gychwyn yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Cafodd yr argymhellion yn yr adroddiad eu cymeradwyo gan y Cyngor Sir ar 26 Ionawr.

 

Diwygiwyd yr ail argymhelliad i egluro y byddai dau aelod arall o'r Pwyllgor Archwilio yn ffurfio rhan o'r panel recriwtio, fel yr adlewyrchir yn y Crynodeb Gweithredol. Ar y sail honno, cafodd yr argymhellion eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorydd Johnson a’r Cynghorydd Axworthy.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Recriwtio un aelod lleyg ychwanegol i'r Pwyllgor Archwilio yn lle aelod etholedig, ac y bydd hyn yn weithredol o fis Mai 2022; a

 

 (b)      Bod y panel recriwtio sy'n cynnwys Cadeirydd y Cyngor, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio ynghyd ag Aelod Cabinet Cyllid a dau aelod arall o'r Pwyllgor Archwilio yn gwneud argymhelliad i'r Cyngor i benodi.

Awdur yr adroddiad: Gareth Owens

Dyddiad cyhoeddi: 08/04/2021

Dyddiad y penderfyniad: 27/01/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/01/2021 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: