Manylion y penderfyniad

Treasury Management Strategy 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To present to Members the draft Treasury Management Strategy 2021/22.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol Strategaeth Rheoli ddrafft y Trysorlys ar gyfer 2021/22 i'w chymeradwyo, fel yr argymhellwyd gan y Cabinet. Ni wnaed unrhyw newidiadau sylweddol i'r Strategaeth ac ni chodwyd unrhyw faterion penodol ar ôl ymgynghori â'r Pwyllgor Archwilio a'r Cabinet.

 

Cynigiwyd yr argymhelliad gan y Cynghorydd Glyn Banks a'i eilio gan y Cynghorydd Chris Dolphin.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2021/22.

Awdur yr adroddiad: Louise Elford

Dyddiad cyhoeddi: 21/04/2021

Dyddiad y penderfyniad: 16/02/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/02/2021 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: