Manylion y penderfyniad

Audit Committee Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform the Committee of the actions resulting from points raised at previous Audit Committee meetings.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol ddiweddariad ar gamau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Janet Axworthy y dylid cefnogi’r argymhelliad ac fe’i heiliwyd gan Allan Rainford.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 11/08/2021

Dyddiad y penderfyniad: 02/06/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 02/06/2021 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: